USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite sajt i mobilnu aplikaciju mQpon.rs (u daljem tekstu Sajt).

Korišćenjem bilo kog dela ili rubrike Sajta, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim Uslovima, kao i da prihvataju upotrebu Sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.
Sajt je vlasništvo Uredništva Sajta. Uredništvo Sajta zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Uslove korišćenja.
Sadržaji Sajta nisu prilagođeni osobama mlađim od 14 godina. Određeni delovi sajta mogu sadržati materijale sa seksualnom konotacijom i/ili ilustracije koje se mogu smatrati uznemirujućim.

Zadržavanje prava i odricanje odgovornosti

Vlasnici, urednici i saradnici Sajta nisu odgovorni za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog pristupa Sajtu i njegovom sadržaju, zbog nemogućnosti pristupa Sajtu, ili zbog oslanjanja na bilo koju informaciju koja se na Sajtu nalazi. Takođe, vlasnici, urednici i saradnici Sajta ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo kakav drugi gubitak i štetu nastalu direktnim ili posledičnim korišćenjem Sajta. Ovo ograničenje obuhvata i hardverska oštećenja, softverske defekte, računarske viruse i sl, koji mogu da se jave na računarskoj opremi korisnika Sajta.
Sve veze prema drugim Internet prezentacijama (sajtovima) služe kao pogodnost. Sajt ne preuzima odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom drugih sajtova, niti za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.
Sajt zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni, zameni ili izbriše svaki sadržaj, bez obaveze prethodne najave, kao i da selektivno ograniči pristup delu sadržaja Sajta svakom korisniku koji krši Uslove korišćenja.

Autorska i druga prava

Sajt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta smatra se kršenjem autorskih prava Sajta i podložno je tužbi. Korisnici imaju pravo da, isključivo za ličnu upotrebu, presnime i za dalju konzumaciju sačuvaju jednu kopiju sadržaja Sajta.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava (vlasnici, autori i saradnici Sajta), smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija sadržaja Sajta, naročito u komercijalne svrhe.
Ukoliko smatrate da je Sajt u svom sadržaju na bilo koji način povredio Vaša autorska prava, vlasnici i autori Sajta se obavezuju će takva pritužba biti razmotrena u najkraćem mogućem roku, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po ustanovljavanju istinitosti sadržaja pritužbe.
Neovlašćeno reklamiranje i komercijalizacija u okviru foruma ili bilo kog drugog dela Sajta, kao i promocija Multi Level Marketing proizvoda, strogo je zabranjena.